Beeldmerk klein zonder ondertitel

Het gaat om uw lichaam en uw leven. Het is dus belangrijk zoveel mogelijk zelf de regie te nemen bij uw behandeling. Goede informatie maakt het gemakkelijker om keuzes te maken. En als u zelf duidelijk aangeeft wat u (weer) wilt kunnen doen, is de kans het grootste dat u de best passende oplossing vindt. Met een overzicht van organisaties en websites die u hierbij kunnen helpen.

Zoek informatie

Om goede keuzes te kunnen maken hebt u informatie nodig. Uw artsen en behandelaars zullen u natuurlijk informeren, maar we raden u aan om daarnaast ook zelf op zoek te gaan naar informatie. Als u goed geïnformeerd bent, wordt het ook gemakkelijker om zelf de regie te nemen en mee te praten over uw behandeling.

Eigen wensen

‘Laat je ten eerste heel goed informeren. En probeer vervolgens je eigen wensen duidelijk te krijgen: wat wil je weer kunnen doen? En neem daarnaast ook kennis van de ervaringen van anderen, bijvoorbeeld via Facebook, want als je niet weet wat er mogelijk is, kun je er ook niet naar vragen.

Leeftijdsgenoten

‘Tijdens en na mijn revalidatie heb ik leeftijdgenoten gemist die ook een amputatie hadden en al wat ‘op weg’ waren. Ik adviseer daarom altijd op zoek te gaan naar mensen van ongeveer jouw leeftijd of levensfase met een amputatie. Uitwisseling van ervaringen kan je helpen in je proces!’

Zie ook ‘Ervaringen uitwisselen’ in Emoties en verwerking.

Gééf ook informatie

Als u een amputatie hebt ondergaan, krijgt u te maken met allerlei hulpverleners. Met sommigen van hen gaat u een langdurige relatie aan, denk bijvoorbeeld aan de revalidatiearts en de orthopedisch technoloog. Zo’n relatie is altijd tweerichtingsverkeer. Zowel u als uw behandelaars willen het beste resultaat en dus is een open en eerlijke samenwerking cruciaal. Geef daarom alle informatie waarvan u denkt dat die van belang zou kunnen zijn en blijf niet zitten met vragen, maar stel ze. Zeg duidelijk wat u wilt en geef het aan als u iets niet begrijpt.

Geef het ook aan als er iets niet goed gaat. Het is niet altijd gemakkelijk om voor jezelf op te komen, zeker niet als je in een afhankelijke positie zit. Maar het is wel belangrijk om dit toch te doen. Het gaat tenslotte om uw gezondheid. Komt u er samen echt niet uit, weet dan dat u altijd recht hebt op een second opinion. 

Durven aangeven

Het is enerzijds de taak van de hulpverlener om de patiënt goed te informeren en om hem echt te leren kennen. En anderzijds moet de patiënt zijn wensen en behoeftes durven aangeven. Als jij je instrumentmaker bijvoorbeeld niet vertelt dat je aan een dijk woont, graag met de hond loopt of van fietsen houdt, dan kan het best zijn dat je net niet die prothese krijgt die je nodig hebt.'

Accepteer geen ‘nee’

'Accepteer niet zomaar het antwoord ‘nee’. Niet van de instrumentmaker, niet van de zorgverzekeraar, de revalidatiearts enzovoort. Past een prothese niet bij je, of past de koker niet, ga dan niet zomaar akkoord. Ook al zegt de instrumentmaker dat het in orde is. Vergoedt de zorgverzekeraar niet, ga dat dan zeker aanvechten. Stel jezelf geen grenzen, maar probeer te krijgen wat je wilt, ook al zeggen de behandelaars dat iets niet kan. Je kunt vaak veel meer dan je zelf denkt!'

 Lees meer