Beeldmerk klein zonder ondertitel

Bij het zoeken naar een nieuwe opleiding of het hervatten van een lopende opleiding na een amputatie kunnen er allerlei vragen opkomen.

 • Hoe vind ik een opleiding die bij mij past?
 • Voldoe ik wel aan de diploma-eisen?
 • Is het slim om vooraf met de opleiding in gesprek te gaan?
 • Hoe zit het met de financiën?
 • Wie kan mij ondersteunen bij het zoeken van een opleiding?
 • Welke oplossingen zijn er voor eventuele problemen waar ik tegenaan loop? Denk bijvoorbeeld aan:
  • Eénhandig typen
  • Moeite met bepaalde specifieke handelingen
  • Langzamer tempo
  • Overbelastingsklachten
  • Onzekerheid
  • Onbegrip

Op de website Nikstekort.nl is veel informatie te vinden over het volgen van een opleiding. Deze site is in eerste instantie gemaakt voor jongeren met een korte arm of armamputatie, maar ook volwassenen kunnen hier zeker wat aan hebben.

Op de website Netalsjij.nl staat o.a. informatie voor jongeren met een kort been of beenamputatie van rond de 18 jaar (bij de overgang van kinderzorg naar volwassenenzorg). Hier kunt u ook een checklist downloaden met allerlei dingen die kunnen meespelen als je een opleiding gaat zoeken. Met deze lijst kan uw kind bedenken wat er straks goed zal gaan en voor welke dingen jullie misschien een oplossing moeten zoeken of waar hulp bij nodig is. De lijst is ook te gebruiken als voorbereiding op een gesprek met een opleiding.

Mbo en hoger onderwijs

Er zijn twee uitgebreide websites met informatie over toegankelijkheid, voorzieningen, aanpassingen en regelingen speciaal voor studenten van het mbo en het hoger onderwijs.

Financiering en verlenging diplomatermijn

Er zijn wetten en regelingen die zorgen voor extra financiering en verlenging van de diplomatermijn voor mensen met een beperking. Meer informatie hierover vindt u op de website van het ECIO (expertcentrum voor inclusief onderwijs).